Kornerup Vandværk

Vand Skaber Liv


I forbindelse med 1 etape af omlægning af “rørføringen” i vores vandværk er vi nødsaget til at lukke for vandet på torsdag (5 oktober) fra 9 til 11.
Omlægningen sker dels for at etablere nye målere ud af vandværket samt sikre større gennemstrømning af vandet i vores tankbuffere.
Til orientering har "næsten alle" andelshavere fået skiftet vandmålere undtagen dem som kræver etablering af ny brønd.

Vores Mål

Her på Kornerup Vandværks hjemmeside kan du følge med i hvad bestyrelsen har taget af tiltag for at vandværket er så funktionsdygtigt og driftstabilt som muligt. Alle jobs som påvirker driften kan du finde under "Sidste Nyt".