Kornerup Vandværk

Vand Skaber Liv


TIRSDAG KL 13:50  DER ER NU VAND HOS ALLE EFTER EN SEJ INDSATS. DER VIL I DEN KOMMENDE TID BLIVE EFTERSAT NOGLE STOPHANER/BRØNDE SYD FOR MOTORVEJEN SOM KAN GIVE MINDRE AFBRYDELSER. VI HAR LÆRT RIGTIG MEGET OMKRING VORES LEDNINGSNET OG DIVERSE OPLYSNINGER PÅ KORT OG "OVERFORTÆLLINGER" HAVDE IKKE MEGET GANG PÅ JORD. I MÅ GERNE BRUGE LØS AF VANDET IGEN SÅ VI KAN FÅ NOGLE PENGE I KASSEN :-)


MANDAG KL 20:00  DER MANGLER NU VAND TIL 2 FORBRUGERE HVORAF DEN ENE ER RASTEPLADSEN. DER BLIVER GRAVET VIDERE I MORGEN MEN EFTER AT HAVE RIBBET DIVERSE STEDER FOR MATERIALER KAN DER IKKE UANSET HVAD BLIVE TILSLUTTET VAND I MORGEN. DETTE HOLDER OS DOG IKKE TILBAGE FOR AT BLIVE KLOGERE PÅ HVOR SKADEN ER SKET, SÅ VI KAN UDBEDRE DEN SENERE. TIDSHORISONT ER DERFOR USIKKER.


SØNDAG KL 21:00   DE SIDSTE SOM MANGLER AT FÅ VAND ER DEM SYD FOR MOTORVEJSBROEN. VI HAR STADIG IKKE FÅET DEN STORE LÆKAGE MEN VI MÅ JO NÆRME OS !!!  I MORGEN BLIVER DER GRAVET FRA MOTORVEJSBROEN OG SYD PÅ TIL VI MØDE DE TVÆRLEDNINGER SOM GÅR MOD MOTORVEJENS RASTEPLADS. DERVED KAN DER SÆTTES STOPHANER OG VI HAR EN MULIGHED FOR AT GENNEMSKUE HVILKEN RETNING DER ER LÆK. VORES KORT MED SÅKALDTE INDTEGNEDE LEDNINGSFØRING ER MERE VILDLEDENDE END VEJLEDENDE - GØR DET IKKE NEMMERE !!!!


LØRDAG KL 16:15   BEGRÆNS ENHVER FORM FOR UNØDIGT VANDFORBRUG. VI LIGGER PÅ ET MAX FORBRUG IFT DEN MÆNGDE VI FÅR IND SÅ VI RISIKERE AT LØBE TØR VED UNØDIGT FORBRUG AF VAND PT.  DER ER I DAG BLEVET ETABLERET STOPHANE VED ÅEN SOM FØRER NED TIL KORNERUP SØ HVOR DEN KRYDSER RAVNSHØJVEJ. DA LEDNINGSBRUD HERMED ER KONSTATERET SYD FOR DENNE STOPHANE HAR DE FORBRUGERE MEGET BEGRÆNSET TRYK - VANDVÆRKET ER DERFOR ÅBENT SÅ DE FORBRUGERE KAN HENTE VAND FRA DE 2 TAPHANER


LØRDAG KL 01:40  (2 JUNI) VI VED FRA MÅLING KL 1:00 NU AT NORD FOR VANDVÆRK ER UDEN VANDTAB. SYD ER PT LUKKET MEN FORVENTES ÅBNET SENERE I NAT - DOG BLIVER DET MED MEGET LAVT VANDTRYK DA VANDET FORSVINDER VIA EN MEGET STOR LÆKAGE - DET KAN TAGE MEGET LANG TID AT FINDE LÆKAGEN MEN DET HÅBER VI SELVFØLGELIG IKKE


FREDAG KL23:00  VI VED NU MED SIKKERHED AT LEDNINGSBRUD ER SYD FOR VANDVÆRKET. VI PRØVER PÅ AT KUN DISSE FORBRUGERE VIL VÆRE UDSAT FOR USTABIL VANDFORSYNING I DEN KOMMENDE TID. VI FORSØGER AT FINDE LEDNINGSBRUD MEN DET KAN VÆRE MEGET SVÆRT. ALLE UNATURLIGT VÅDE OMRÅDER VIL VI MEGET GERNE HAVE INFORMATION OM


FREDAG KL22:25   TJEK DIN VANDMÅLER OM DU HAR ET UNATURLIGT FORBRUG - DET KAN HURTIGT BLIVE MEGET DYRT


FREDAG KL 21:50     ALLE BEDES SPARE SÅ MEGET SOM MULIGT PÅ VANDET DA VI FORTSAT HAR ET UNATURLIGT STORT VANDFORBRUG SYD FOR VANDVÆRKET - SÅFREMT MAN SER UNATURLUGT  VÅDE OMRÅDER SKAL DET OPLYSES SÅ HURTIGT SOM MULIGT - TAK. FREDAG 20:40, 1 JUNI 2018

DER ER LAVT VANDTRYK FOR AT FYLDE VORES VANDTANKE - MÅLET ER NORMALTRYK I MORGENReduceret vandmængde fra på mandag d. 27 nov

Vi skal have renset vores 3 tanke på Kornerup Vandværk.
Dette foregår ved at vores VVS mand renser dem en ad gangen over den næste uge - startende på mandag.
Da der er spidsbelastning om morgen og omkring aftenstid vil der i disse perioder kunne forekomme manglende vandtryk -
men vi kan ikke rense dem på anden måde uden at lukke for vandet i en meget lang periode.
Så hvis det er muligt kan man jo være “forandringsparat” fra mandag formiddag og bruge vand på andre tidspunkter end normalt :-)

Vores Mål

Her på Kornerup Vandværks hjemmeside kan du følge med i hvad bestyrelsen har taget af tiltag for at vandværket er så funktionsdygtigt og driftstabilt som muligt. Alle jobs som påvirker driften kan du finde under "Sidste Nyt".