Aflæsning af måler

Der aflæses vand 1 gang om året som foretages ultimo året til "Fors" - Du vil modtage 2 regninger om året fra Kornerup Vandværk, 1 regning i foråret om som indeholde årsafslutning fra det forgangne år samt aconto for det nye år, regning 2 er aconto som modtages i efteråret. Det er meget vigtigt at regningen betales rettidigt da vores Kasserer har andre gøremål end at rykke "sløve" betalere. Så hjælp dig selv og de ulønnede folk i bestyrelsen og betal din regning med det samme - TAK.