Sidste Nyt

I morgen tirsdag d. 12 dec vil der forekomme vandafbrydelse i på KL vest samt øvrige huse som får vandforsyning fra bagsiden af vandværket - dvs marken. Det hele skyldes at vi skal have fundet starten på en ledning som ikke skal benyttes i fremtiden - oplagt 11 dec kl 9:23.                                     HVIS du undrede dig over at du havde vandtryk på trods af at strømmen gik fra kl 20:00 i Kornerup så skyldes det at Bestyrelsen i 2022 fik lavet et system så vi kan føre vandet direkte fra Gevninge til Korneups vandledninger - med lavere tryk men dog mulighed for bruge vand på trods af strømafbrydelse - oplagt 11 dec kl 9:17


Hvis ikke regnvejret ødelægger planerne bliver der sat ny måler mandag 20 nov, hvorfor vandafbrydelser vil forekomme - OPLAGT 19 nov kl 21:012. AFLYST PGA REGNVEJR - bliver i uge 47 hvis vejret tillader det - Oplagt 16 nov kl 6:48 Det forventes at den endelige opsætning af ny målerbrønd sker torsdag d. 16 november, hvorfor der i det nedennævnte område vil forekomme vandafbrydelser - Oplagt 14 nov kl 20:14.. Da arbejdet på at opsætte ny målerbrønd samt afsøgning af vandledning ikke blev afsluttet vil der forekomme afbrydelser af vandforsyningen også i de kommende dage - lagt op 8 nov 2023 kl 6:45. Der vil i løbet af Tirsdag d. 7 november forekomme afbrydelser i vandforsyning til huse som modtager vand bag fra Vandværket, dvs huse på RHvej som modtager vand via vandledning i marken samt den del af Kornerup Landevej som ligger vest for RH vej. Lagt op 6 november kl 21:45

Da arbejdet på at opsætte ny målerbrønd samt afsøgning af vandledning ikke blev afsluttet vil der forekomme afbrydelser af vandforsyningen også i de kommende dage - lagt op 8 nov 2023 kl 6:45. Der vil i løbet af Tirsdag d. 7 november forekomme afbrydelser i vandforsyning til huse som modtager vand bag fra Vandværket, dvs huse på RHvej som modtager vand via vandledning i marken samt den del af Kornerup Landevej som ligger vest for RH vej. Lagt op 6 november kl 21:45


27 april fra kl 8:00 stopper Gevninge med at levere vand til os pga lækagesøgning - Vi kan derfor risikere vi løber tør for vand på vores tanke fra ca 12 tiden, alt efter forbrug. Det henstilles derfor til at bruge et minimum af vand mellem kl 8 og 16 så det strækker så længe som muligt - på forhånd tak - lagt op 25 april kl 22:05


Der er Generalforsamling tirsdag d. 28 marts - sidste frist for tilmelding er 21 marts til bestyrelsen - se indkaldelse under Generalforsamling


Lørdag d 30 juli kl 9:42 - Vi har desværre et ledningsbrud på Kornerup Landvej - således er Kornerup Landevej øst for Ravnshøj vej og hele Niels Frederiksensvej uden vand pt - der arbejdes på at få lukket hullet i ledningen

Mandag kl 9:00 18/4-22 - Så er brud fundet hos forbruger og der er vand igen . Mandag kl 00:05 18/4-22 - Vi har ledningsbrud efter Niels Frederiksensvej 1 - hvorfor meget lavt vandtryk. Tjek din vandmåler om den kører rundt uden der er åbnet for vandet - Hvis det er tilfældet kontakt Christian via sms på 40640033

Vi har desværre utæt ledningsnet i området KL 5 til 22, ex 13 & 21, BS 1 samt RH 6,8,12 & 16 hvorfor alle de nævnte husejere opfordres til at tjekke unaturligt højt vandforbrug - luk for al vand og tjek om din vandmåler står helt stille - oplagt 7 november 2021

***Onsdag 9 juni - Der er lukket for al vand fredag d. 11 juni fra 8:00 til 13:00.***     Vi har i dag med succes boret under vejen ved Vandværket, således at vi kan opsætte målere i Vandværket og 100% kontrollere vandforbrug nord og syd af RHvej.     FORVENT VANDAFBRYDELSE FREDAG D. 11 JUNI DA VI HER VIL TILSLUTTE DE NYE RØRFØRINGER   -   KL 5 til 22, ex 13 & 21, BS 1 samt RH 6,8,12 & 16 burde ikke bliver berørt af vandafbrydelsen - oplagt 1 juni 2021


Vi har i dag med succes boret under vejen ved Vandværket, således at vi kan opsætte målere i Vandværket og 100% kontrollere vandforbrug nord og syd af RHvej.     FORVENT VANDAFBRYDELSE FREDAG D. 11 JUNI DA VI HER VIL TILSLUTTE DE NYE RØRFØRINGER   -   KL 5 til 22, ex 13 & 21, BS 1 samt RH 6,8,12 & 16 burde ikke bliver berørt af vandafbrydelsen - oplagt 1 juni 2021

Fredag d. 21 maj foretager vi underboring overfor RHvej 14 mod Kirken for at senere at kunne tilslutte 2 ledninger udefra KV - så vi får styr på øjeblikkeligt vandforbrug Nord og Syd ad RHvej - såfremt der mod forventning sker fejl i underboringen kan der forekomme vandafbrydelse. Oplagt Torsdag 20 maj 2021

Der holdes Generalforsamling 1 juni på NFvej 7 kl. 19:30  - Tilmelding til Bestyrelsen senest 28 maj 2021

15 marts 2021: Vi arbejder på at ændre vores vandledning fra vandværket og mod kirken pga vores stophaner nord og syd af RH vej er tæt på ubrugelige efter ændring af parkeringspladsen foran kirken - der kan forekomme vandafbrydelser

VI AFLYSER GENERALFORSAMLING 24 MARTS 2021PGA COVID-19

GF er efter aflysningen i foråret fastsat til at finde sted tirsdag d. 22 september med uforandret dagsorden og kl. 19:30 hos Christian de Bang; Niels Frederiksensvej 7.

Tirsdag d. 12 maj kan der periodevis efter kl 11 forekomme vandafbrydelser nord for vandværk - dvs starten af Ravnshøj, Kornerup Landevej, Buesøvej samt Niels Frederiksensvej pga gravearbejde               

GF onsdag d. 25 marts 2020 AFLYST pga COVID-19 Ny dato ikke fastlagt

Torsdag 16 april 2020: Vi er ved at lave noget forebyggende brøndarbejde så der kan og vil forekomme vandafbrydelse mod syd af Ravnshøjvej fra Vandværket


Tirsdag 25 feb kl 18:18 - strøm gået på vandværk - regn med vand kl ca 19 er gæt pt med nedsat tryk


Der er indkaldelse til GF 25 marts 2020 kl 19:30 - faneblad "Generalforsamling"


Lørdag d 4 januar, vi har opdaget en mindre lækage fra vores vores målerbrød mod NF vej pga. en brudt pakning - der er har derfor været en mindre vandafbrydelse ved 17 tiden hvor KL vej går mod øst fra RH vej samt hele NF vej.    Godt Nytår fra Bestyrelsen 


Mandag 6 maj: På torsdag d. 9 maj vil der forekomme vandafbrydelser nord for vandværket pga opsætning af ny målerbrønd på RHvej - således vil BS, NFvej samt KL fra BS og øst på også blive ramt.


Torsdag d 2 maj - der kan forekomme midlertidige afbrydelser af vandet på Buesøvej pga opsætning af 2 nye målerbrønde - Torsdag, Fredag samt Mandag udføres arbejdet


Der er indkaldelse til GF 28 marts 2019 kl 19:30 - faneblad "Generalforsamling"


ONSDAG 7 NOV KL 10:20 - VI GRAVER SYD FOR BROEN PÅ RAVNSHØJVEJ FOR AT FREMTIDSSIKRE OG LUKKE UTÆTHEDER PÅ LEDNINGSNETTET - REGN MED DET TAGER NOGLE TIMER - VI GØR DET SÅ HURTIGT VI KAN . TORSDAG 18 OKT KL 10:40 - DER ER IFM GRAVEARBEJDET RØGET EN STIKLEDNING HVORFOR AL VAND MOD SYD FRA VANDVÆRKET ER LUKKET - REGN MED DER GÅR 2-3 TIMER FØR VORES FOLK HAR FIKSET DET -- Mandag 15 okt 2018 kl 12:52 - VANDET ER LUKKET I MORGEN TIRSDAG FRA CA 9:00 TIL 11:00 SYD AD RAVNSHØJVEJ FRA VANDVÆRKET.             Onsdag d. 3 okt 2018: Vandforsyning syd for Vandværket af Ravnshøjvej bliver periodevis afbrudt resten af ugen og ind i næste uge. Dette skyldes vi udfører gravearbejde og tilslutter nye målerbrønde på strækningen.

Onsdag 6 juni kl 14:15 Så er den gal igen - denne gang er der gået et vandrør på starten af Niels Frederiksensvej, men grundet vores tidligere opsatte brønde vil det "kun" ramme Kornerup Landevej øst samt Niels Frederiksensvej - Tidshorisont er ukendt pt.                   OPDATERING: onsdag kl 18:15 - hul er fundet og midlertidigt lukket så der er vand igen - de kommende dage kan der forekomme en kort afbrydelse for permanent reparation af hul

TIRSDAG KL 13:50  DER ER NU VAND HOS ALLE EFTER EN SEJ INDSATS. DER VIL I DEN KOMMENDE TID BLIVE EFTERSAT NOGLE STOPHANER/BRØNDE SYD FOR MOTORVEJEN SOM KAN GIVE MINDRE AFBRYDELSER. VI HAR LÆRT RIGTIG MEGET OMKRING VORES LEDNINGSNET OG DIVERSE OPLYSNINGER PÅ KORT OG "OVERFORTÆLLINGER" HAVDE IKKE MEGET GANG PÅ JORD. I MÅ GERNE BRUGE LØS AF VANDET IGEN SÅ VI KAN FÅ NOGLE PENGE I KASSEN :-)


MANDAG KL 20:00  DER MANGLER NU VAND TIL 2 FORBRUGERE HVORAF DEN ENE ER RASTEPLADSEN. DER BLIVER GRAVET VIDERE I MORGEN MEN EFTER AT HAVE RIBBET DIVERSE STEDER FOR MATERIALER KAN DER IKKE UANSET HVAD BLIVE TILSLUTTET VAND I MORGEN. DETTE HOLDER OS DOG IKKE TILBAGE FOR AT BLIVE KLOGERE PÅ HVOR SKADEN ER SKET, SÅ VI KAN UDBEDRE DEN SENERE. TIDSHORISONT ER DERFOR USIKKER.


SØNDAG KL 21:00   DE SIDSTE SOM MANGLER AT FÅ VAND ER DEM SYD FOR MOTORVEJSBROEN. VI HAR STADIG IKKE FÅET DEN STORE LÆKAGE MEN VI MÅ JO NÆRME OS !!!  I MORGEN BLIVER DER GRAVET FRA MOTORVEJSBROEN OG SYD PÅ TIL VI MØDE DE TVÆRLEDNINGER SOM GÅR MOD MOTORVEJENS RASTEPLADS. DERVED KAN DER SÆTTES STOPHANER OG VI HAR EN MULIGHED FOR AT GENNEMSKUE HVILKEN RETNING DER ER LÆK. VORES KORT MED SÅKALDTE INDTEGNEDE LEDNINGSFØRING ER MERE VILDLEDENDE END VEJLEDENDE - GØR DET IKKE NEMMERE !!!!


LØRDAG KL 16:15   BEGRÆNS ENHVER FORM FOR UNØDIGT VANDFORBRUG. VI LIGGER PÅ ET MAX FORBRUG IFT DEN MÆNGDE VI FÅR IND SÅ VI RISIKERE AT LØBE TØR VED UNØDIGT FORBRUG AF VAND PT.  DER ER I DAG BLEVET ETABLERET STOPHANE VED ÅEN SOM FØRER NED TIL KORNERUP SØ HVOR DEN KRYDSER RAVNSHØJVEJ. DA LEDNINGSBRUD HERMED ER KONSTATERET SYD FOR DENNE STOPHANE HAR DE FORBRUGERE MEGET BEGRÆNSET TRYK - VANDVÆRKET ER DERFOR ÅBENT SÅ DE FORBRUGERE KAN HENTE VAND FRA DE 2 TAPHANER


LØRDAG KL 01:40  (2 JUNI) VI VED FRA MÅLING KL 1:00 NU AT NORD FOR VANDVÆRK ER UDEN VANDTAB. SYD ER PT LUKKET MEN FORVENTES ÅBNET SENERE I NAT - DOG BLIVER DET MED MEGET LAVT VANDTRYK DA VANDET FORSVINDER VIA EN MEGET STOR LÆKAGE - DET KAN TAGE MEGET LANG TID AT FINDE LÆKAGEN MEN DET HÅBER VI SELVFØLGELIG IKKE


FREDAG KL23:00  VI VED NU MED SIKKERHED AT LEDNINGSBRUD ER SYD FOR VANDVÆRKET. VI PRØVER PÅ AT KUN DISSE FORBRUGERE VIL VÆRE UDSAT FOR USTABIL VANDFORSYNING I DEN KOMMENDE TID. VI FORSØGER AT FINDE LEDNINGSBRUD MEN DET KAN VÆRE MEGET SVÆRT. ALLE UNATURLIGT VÅDE OMRÅDER VIL VI MEGET GERNE HAVE INFORMATION OM


FREDAG KL22:25   TJEK DIN VANDMÅLER OM DU HAR ET UNATURLIGT FORBRUG - DET KAN HURTIGT BLIVE MEGET DYRT


FREDAG KL 21:50     ALLE BEDES SPARE SÅ MEGET SOM MULIGT PÅ VANDET DA VI FORTSAT HAR ET UNATURLIGT STORT VANDFORBRUG SYD FOR VANDVÆRKET - SÅFREMT MAN SER UNATURLUGT  VÅDE OMRÅDER SKAL DET OPLYSES SÅ HURTIGT SOM MULIGT - TAK.FREDAG 20:40, 1 JUNI 2018

DER ER LAVT VANDTRYK FOR AT FYLDE VORES VANDTANKE - MÅLET ER NORMALTRYK I MORGEN24 maj kl 11:49 - ´Vandværket er akut lukket grundet ledningsbrud ved Vandværket - der arbejdes på vand igen snarest muligt


15 MAJ 2018 KL 9:19 VANDET ER LUKKET PÅ RAVNSHØJVEJ SYD FOR VANDVÆRK GRUNDET LEDNINGSBRUD - REGNER MED VAND IGEN KL CA 12:00


I forbindelse med 1 etape af omlægning af “rørføringen” i vores vandværk er vi nødsaget til at lukke for vandet på torsdag (5 oktober) fra 9 til 11.
Omlægningen sker dels for at etablere nye målere ud af vandværket samt sikre større gennemstrømning af vandet i vores tankbuffere.
Til orientering har "næsten alle" andelshavere fået skiftet vandmålere undtagen dem som kræver etablering af ny brønd.

Reduceret vandmængde fra på mandag d. 27 nov

Vi skal have renset vores 3 tanke på Kornerup Vandværk.
Dette foregår ved at vores VVS mand renser dem en ad gangen over den næste uge - startende på mandag.
Da der er spidsbelastning om morgen og omkring aftenstid vil der i disse perioder kunne forekomme manglende vandtryk -
men vi kan ikke rense dem på anden måde uden at lukke for vandet i en meget lang periode.
Så hvis det er muligt kan man jo være “forandringsparat” fra mandag formiddag og bruge vand på andre tidspunkter end normalt :-)

Vandet er lukket på Buesøvej fredag d. 25 august, fra kl 11:00 det sker ifm skiftning af måler og defekte haner på 2 ejendomme - Vi har sat 4 timer af men det burde gerne være hurtigere overstået.

Ifm vandmålerskift er der gået et rør/Ravnshøjvej syd LUKKET 17/7 kl 16:10-Åbnet for vandet igen efter reparation - 17/7 kl 17:58

Kornerup søndag d. 2 juli 2017

Vi påbegynder skift af vandmålere.

 

Slutningen af uge 27 til og med uge 28 påbegynder vores VVS mand (Claus) skift af vandmålere, dette gøres dels for at udelukke fejlkilder i vores alt for store vandspild men også pga. alder. Vi kan selvfølgelig ikke nå alle forbrugere på knap 7 arbejdsdage, men vi går frem efter følgende plan og fortsætter efter sommerferien:

 

Vi har totalt 89 vandmålere, hvoraf 1 nedlægges i efteråret og 1 blev skiftet i 2016, så 87 målere skal skiftes og evt. flyttes til skel. Så det er en relativt stor arbejdsopgave som ligger foran os alle sammen.

 

Vi har 40 målerbrønde hvor Claus bare kan skifte til ny vandmåler uden problemer og beboer kontakt.

 

Vi har 33 målere i hus hvor Claus skal have adgang og her vil det være en rigtig stor hjælp at Claus får en sms/mail om at I er hjemme indtil kl. ?? eller hjemme fra kl. ??  – kontakt oplysninger nederst.

 

Vi har 13 målere, heraf 2 i hus og 1 som ønsker flyt af målerbrønd, som skal flyttes til offentligvej pga alt for stor stikledning. Uanset at grundejer har risikoen i forvejen vil vi ikke have så lange stikledninger med usikkerhed. Medmindre de berørte boligejere ønsker andet lader vi den gamle måler sidde således at man relativt nemt kan se evt. utætheder mellem gammel og ny måler. Dette projekt, hvor vi har graveomkostninger og brøndomkostninger på de 12 nye målerbrønde er besluttet, men ligger absolut sidst på vores udskiftningstur af målere.

 

Vi har 1 måler i brønd som er blevet forlænget ulovligt ved jordpåfyldning, hvorfor ejer skal fjerne jord så målerbrønd kan lovliggøres.

 

Vi indsætter måler på den vandledning (ligger bagved vandværket) som primært forsyner Kornerup Landevej vest for Ravnshøjvej, herved kan vi med de andre opsatte målere og det samlede forbrug beregne forbrug syd for vandværket på Ravnshøjvej. Ved evt. ledningsbrud gør det også at vi lukker ned for så få forbrugere som muligt. Dette sker nok i august.

 

Vi skal alle sørge for at Claus føler sig velkommen på sin rundtur, så vi sætter stor pris alt kommer til at gå så smertefrit som muligt og dermed unødig dyr spildtid undgås. Så tag godt i mod Claus, som gør en stor hjertelig indsats for at bekæmpe vores vandspild og bringe Kornerup Vandværk ”oven vande” igen J

 

CAS VVS

Claus Skou

claus@cas-vvs.dk

Tlf.: 4073 2539

 

 

 

Med ønsket om en fantastisk sommerferie

 

Christian


Grundet test af vandledninger og hvilke huse der er tilsluttet hvor kan der lørdag d 22 april være slukket for vandet - se under bestyrelsesreferat

Grundet brud på ledningen ved Rastepladsen var vandet lukket ad Ravnshøjvej mod syd fra vandværket mandag 10 april fra ca. kl 11 til 12.

Skema for "placering af din vandmåler" bedes udfyldt og afleveret senest tirsdag d. 18 april 2017 - tryk på download

Vi arbejder hårdt i bestyrelsen på at få styr på økonomi og herunder specielt vores alt for store vandspild på op mod 20% !!

Vandet er lukket er lukket mandag d. 6 marts fra kl 10:30 til 16:00 - jvf nedenstående etablering af 2 brønde

Det går ikke altid som planlagt, så søndag d. 26 februar var 60% af bestyrelsen på hårdt gravearbejde igen !!!  Vores VVS mand kunne ikke få plads til vores ønskede brønde, så nu er der gravet af så vi helt sløjfer de 2 blå stophaner - Derved kommer de 2 brønde til at så på offentlig areal med sikkerhed - Vi har rodet rigeligt :-)

Ole & Thomas knokler

Arne kom forbi med lidt "saft"til de hårdtarbejdende  – Vi takker mange gange

Så er der gravet helt frit - Tager altså længere tid end man tror
Vores VVSmand afbryder vandet om formiddagen mandag d. 20 februar for at etablere de 2 brønde - satser på afbrydelser af "tålelig" længde.
Det sidste led i vores plan er at installere 2 nye målere med stophane i 2 brønde på Kornerup Landevej. Herved opnår vi at vi kun behøver at lukke for enten Buesøvej eller Kornerup Landvej (delvist) og Niels Frederiksensvej ved ledningsbrud og at dette kan gøres af bestyrelsen uden dyre omkostninger. Endvidere hjælper målerne os til at kunne finde de utætheder som der i vores ledningsnet. Der vil i uge 8 forekomme afbrudt vandforsyning pga. denne omlægning, men det burde kun ramme de omtalte områder.
Jonas hjælper farmand Thomas med at grave - godt med støtte :-)
Vi beholder den store brønd, men laver 2 nye som kan betjenes af 1 mand fra bestyrelsen
Jonas sætter sikkerhed op, så vi ikke får følge skader

19 dec 2016 var der kortvarigt udfald på vandet, dette skyldes at der over weekenden var sprunget et vandrør som havde tømt vores lagerkapacitet. Vores kære Kasserer fik en lys ide og fandt bruddet på en ejendom - gudskelov var det ikke brud under jorden og vi fik lukket af så alle kunne komme godt gennem julen.