Regnskaber/Budget

Kornerup Vandværk
Regnskab 2018 og budget 2019
RegnskabBudget
20182019
Indtægter
Fast afgift          71.968,33           72.400,00
Vandsalg (forbrug)        194.642,85         168.366,00
Vandindledningsafgift          83.153,10           73.500,00
Ekstra ordinær indtægt.            6.290,00                          -  
Afgift for aflæsning af vandmåler                500,00                          -  
Moms af indtægter          87.430,99           80.000,00
Gebyr for sen betaling                350,00                          -  
Indtægter i alt        444.335,27         394.266,00
Udgifter
Generealforsamling                         -  
El omkostninger ekskl. afgifter & moms            5.289,55             4.600,00
Kontigent til F.V.B.            3.180,28             2.900,00
Vandanalyser            1.980,61             2.000,00
Fors                          -                            -  
Bank gebyr                660,00                 750,00
Honorar            4.500,00             4.500,00
Reparation & vedligeholddelse         261.363,97           96.900,00
Gevninge Vandværk 2018        109.039,00           75.000,00
Moms afregnet           (8.425,58)                         -  
Moms købsmoms          95.856,75           92.000,00
Vandindledningsafgift          90.040,00           58.000,00
Forsikringer            5.871,65             5.000,00
Hjemmeside                574,64                 600,00
 
Udgifter i alt        569.930,87         342.250,00
Resultat      (125.595,60)          52.016,00
Generelle bemærkninger
Der er afregnet a conto 11.870 m3 i 2018.
Vandforbruget har været stort i 2018 (14.733 m3),
Afregning af differencen 2.863 m3 afregnes i 2019 svarende til
kr. 42.945 for vand og kr. 18.695,39 for vandindledningsafgift.


*********************************************************************


Kornerup Vandværk
Regnskab 2017 og budget 2018
RegnskabBudget
20172018
Indtægter
Fast afgift                 72.400,00                      72.400,00
Vandsalg (forbrug)              173.418,00                   168.366,00
Vandindledningsafgift                 74.957,40                      73.500,00
Moms af indtægter                 80.194,02                      80.000,00
Indtægter i alt              400.969,42                   394.266,00
Udgifter
Generealforsamling                                -  
El omkostninger ekskl. afgifter & moms                   4.557,92                         4.600,00
Kontigent til F.V.B.                   2.833,00                         2.900,00
Vandanalyser                   1.992,04                         2.000,00
Fors (aflæsningsgebyr)                   3.027,15                                     -  
Bank gebyr & renter                      704,02                            750,00
Honorar                   4.500,00                         4.500,00
Reparation, vedligeholddelse & ændringer                 96.900,77                      96.900,00
Købt vand i Gevninge 2017 (ej betalt)                 86.562,00                      75.000,00
Moms, afregning til skat - 2. halvår ej betalt                 34.367,00                      35.000,00
Moms (købsmoms & afgifter) - 2. halvår ej betalt                 57.071,89                      57.000,00
Vandindledningsafgift - 2. halvår ej betalt                 58.311,00                      58.000,00
Forsikringer                   4.953,00                         5.000,00
Udgifter i alt              355.779,79                   341.650,00
Resultat                 45.189,63                      52.616,00

Kornerup Vandværk
Regnskab 2016 og budget 2017
Regnskab Budget
2016 2017
Indtægter
Fast afgift  27.400,00  73.200,00
Vandopkrævning  130.422,50  165.000,00
Rykkergebyr & betalingsdifferencer  1.046,25  1.000,00
Manglende aflæsning af vandmåler  600,00  600,00
Vandskat  74.091,99  74.000,00
Renter  -    -  
Oplysninger til ejendomsmæglere  -    -  
Moms af indtægter  58.081,27  78.450,00
Indtægter i alt  291.642,01  392.250,00
Udgifter
Generealforsamling  -  
El ekskl. afgifter  4.333,53  4.500,00
Kontigent til F.V.B.  2.458,00  2.500,00
Vandanalyser  2.174,14  2.200,00
Porto & aflæsningskort  310,30  3.000,00
Bank gebyr & renter  656,76  800,00
Honorar, løn m.v.  4.500,00  4.500,00
Reparation og vedligeholddelse  48.899,87  125.000,00
Udskiftning af vandmålere & opsætning af 7 eller 8 nye målerbrønde
Købt vand i Gevninge 2016 (ej betalt)  97.440,00  97.440,00
Moms, afregning til skat  40.561,00  16.000,00
Moms (købsmoms & afgifter)  17.520,00  31.250,00
Vandindledningsafgift  78.300,00  78.300,00
Forsikringer  4.843,00  7.200,00
Posteringsdifferencer/underbetaling fra andelshaver
Udgifter i alt  301.996,60  372.690,00
Resultat  (10.354,59)  19.560,00