Bestyrelsen & mødereferater

Bestyrelsen er ulønnet og hjælper så godt som det er muligt med afklaring af drift m.m. under hensyntagen til at det foregår i vores fritid.

Bestyrelsen for Kornerup består med virkning fra 1 april 2017 af:

Formand:

Christian de Bang
Niels Frederiksensvej 7
4000  Roskilde

Kasserer & Drift:
Ole Nielsen
Buesøvej 6
4000  Roskilde

Teknik & Drift:
Thomas Hansen
Niels Frederiksensvej 5
4000  Roskilde

Bestyrelsesmedlem:
Søren Schandorph
Ravnshøjvej 19
4000  Roskilde

Bestyrelsesmedlem:
Finn Hansen
Buesøvej 3
4000 Roskilde

Bestyrelsesmøde Kornerup Vandværk nr 1/17

5 april 2017 kl. 19:30 hos Thomas

 

Til stede:

Ole Nielsen

Thomas Hansen

Christian de Bang

 

Ikke tilstede:

Bent Hjortshøj – uden afbud

Torben Trampe – uden afbud

 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Christian

Kasserer & Drift: Ole

Teknik & Drift: Thomas

 

Gert Elkjær & Søren Schandorph har tilbudt at ”gi’ en hånd med”

 

Vi mangler fortsat Email adresser fra NF 14 & 16, KL 18,23 & 32 (22 ej Email), RH 6, 7B,28, 36 & 44, LB 102.

 

Forbrug på 21 dage af brønd mod Niels Frederiksensvej 154m3, svarende til 2.676,7 m3 p.a. Tilsvarende mod Buesøvej er 147,2 m3, svarende til 2.558,5 m3 p.a.

Begge er under årsforbrug (dog uden sommerforbrug), dvs at Ravnshøjvej samt vestlige del af Kornerup Landevej målt fra nye brønde overvejende sandsynligt kan være der utæthederne forefindes.

 

Da vi ikke ved hvor mange huse der forbindes med vand via den nye brønd mod NF - vil der blive lukket en dag og ”stemt dørklokker”. Vi satser på lørdag d. 22 april fra kl 10:00.

 

I haven hos Mads skal der lukkes for vandet og det skal undersøges hvilke huse på RH & KL som er omfattet. Ligeledes her gås efter at det udføres lørdag d. 22 april fra kl 10:00. Det ville være formålstjenstligt lige ledes her at installere vandmåler.

 

Vi skal snarest mødes med vores VVS mand omkring gennemgang af vores nye digitale måler i vandværket.

 

Skema vedr. placering af vandmålere på de enkelte ejendomme fremsendes asap til Andelshavere. Ole uddeler dem uden Email, dog undtaget NF 14 & 16 som Christian tager. Skema fremsendes i Email både som excel og pdf fil. Svarfrist er tirsdag d. 18 april 2017, hvorefter udskiftning af vandmålere skal påbegyndes.

 

 

 

Referat af Christian.